Thiet ke 247

   

 

  

 

 Ý Kiến Khách HàngREDEP - 15 Nguyen Chi Thanh - Ward 9 - District 5 - HCMC - Viet Nam


Online: 96

Visitors: 29316274

Ralph Lauren

Mã sản phẩm: O1337wt

Tình trạng: New ( Bảng phân chia tình trạng sản phẩm )

Giá cũ: 1.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.350.000 VNĐ

Giảm thêm: 30 % (Giảm giá khi thanh toán)

Những sản phẩm có thể chọn thêm:

Thông Tin Sản Phẩm

 - Size: PS PS XS M M

- Chất liêụ: 100% Cotton  

 - Size: PS XS M

- Chất liêụ: 100% Cotton 

New: Mới 100% nguyên tag. 
RD1: Sử dụng rất ít, tình trạng còn RẤT MỚI.
RD2: Sử dụng rất ít, tình trạng còn ĐẸP.

Tên sản phẩm: Ralph Lauren

Mã sản phẩm: O1161wt

Tình trạng: Hết hàng

Giá cũ: 1.400.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.260.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Ralph Lauren

Mã sản phẩm: O1115wt

Tình trạng: Hết hàng

Giá cũ: 1.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 0 VNĐ

Tên sản phẩm: Ralph Lauren

Mã sản phẩm: O1337wt

Tình trạng: New

Giá cũ: 1.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.350.000 VNĐ

Sale Off: 10%

Giảm thêm: 30%

Tên sản phẩm: Ralph Lauren

Mã sản phẩm: O1114wt

Tình trạng: Hết hàng

Giá cũ: 1.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 0 VNĐ

Tên sản phẩm: Ralph Lauren

Mã sản phẩm: O1197wt

Tình trạng: HẾT HÀNG

Giá cũ: 1.400.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.260.000 VNĐ