Thiet ke 247

   

 

  

 

 Ý Kiến Khách HàngREDEP - 15 Nguyen Chi Thanh - Ward 9 - District 5 - HCMC - Viet Nam


Online: 25

Visitors: 29316182

Charlotte Russe

Mã sản phẩm: C378wdrs

Tình trạng: Hết Hàng ( Bảng phân chia tình trạng sản phẩm )

Giá cũ: 650.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 195.000 VNĐ

Giảm thêm: 20 % (Giảm giá khi thanh toán)

Những sản phẩm có thể chọn thêm:

Thông Tin Sản Phẩm

Size S

Chất liệu: 95% Rayon, 5% Spandesx

New: Mới 100% nguyên tag. 
RD1: Sử dụng rất ít, tình trạng còn RẤT MỚI.
RD2: Sử dụng rất ít, tình trạng còn ĐẸP.

Tên sản phẩm: Marina.Layered Cap Sleeve Lace Dress

Mã sản phẩm: C361wdrs

Tình trạng: Hết hàng

Giá cũ: 3.000.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 0 VNĐ

Tên sản phẩm: Tahari by ASL

Mã sản phẩm: C356wdrs

Tình trạng: Hết hàng

Giá cũ: 3.200.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 0 VNĐ

Tên sản phẩm: M.S.S.P. (Max studio specialty products)

Mã sản phẩm: C352wdrs

Tình trạng: Hết hàng

Giá cũ: 2.000.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 0 VNĐ

Tên sản phẩm: M.S.S.P. (Max studio specialty products)

Mã sản phẩm: C337wdrs

Tình trạng: Hết hàng

Giá cũ: 2.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 0 VNĐ

Tên sản phẩm: Ralph Laruen

Mã sản phẩm: C329wdrs

Tình trạng: New

Giá cũ: 3.000.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 0 VNĐ