Thiet ke 247

   

 

  

 

 Ý Kiến Khách HàngREDEP - 15 Nguyen Chi Thanh - Ward 9 - District 5 - HCMC - Viet Nam


Online: 137

Visitors: 29300955

JUDITH LEIBER

Mã sản phẩm: D348wsun

Tình trạng: Hết Hàng ( Bảng phân chia tình trạng sản phẩm )

Giá cũ: 6.900.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 5.520.000 VNĐ

Giảm thêm: 30 % (Giảm giá khi thanh toán)

Những sản phẩm có thể chọn thêm:

Thông Tin Sản Phẩm

- Made in ITALY
- Style Terazzo cat eye JL167507
- Color Amethyst

New: Mới 100% nguyên tag. 
RD1: Sử dụng rất ít, tình trạng còn RẤT MỚI.
RD2: Sử dụng rất ít, tình trạng còn ĐẸP.

Tên sản phẩm: RAY BAN

Mã sản phẩm: D349Msun

Tình trạng: Hết Hàng

Giá cũ: 3.300.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 0 VNĐ

Tên sản phẩm: RAY BAN

Mã sản phẩm: D351Msun

Tình trạng: Hết hàng

Giá cũ: 4.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 0 VNĐ

Tên sản phẩm: RAY BAN

Mã sản phẩm: D351Msun

Tình trạng: Hết hàng

Giá cũ: 4.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 0 VNĐ

Tên sản phẩm: RAY BAN

Mã sản phẩm: D354Msun

Tình trạng: hết hàng

Giá cũ: 3.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 0 VNĐ

Tên sản phẩm: RAY BAN

Mã sản phẩm: D353Wsun

Tình trạng: Hết hàng

Giá cũ: 4.400.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 0 VNĐ